HRU eleverne fra Trænregimentet afslutter deres Pres-tur med den berygtede Fase 2: hårde, udmattende samarbejdsøvelser med træstammer

FREMFOR ØNSKER AT VÆRE FREMTIDENS FORSVARSHISTORISKE FORMIDLINGSCENTER

FREMFOR bygger på et behov for en større indsigt i og dermed større forståelse for forsvarets opgaver,
såvel i fortiden, nutiden og fremtiden.

Målet er at gøre forsvarets historie til en integreret del af den samlede danske kulturarv – på en let tilgængelig måde – og derigennem bidrage til en større forståelse for forsvarets rolle i Danmark og herigennem understøtte en øget forsvarsvilje og anerkendelse af det uniformerede personel i Danmark.

Det skal ske i tæt samarbejde med eksisterende aktører og initiativer.

Sammen indsamler, dokumenterer og digitaliserer – og ikke mindst videreformidler vi forsvarets historie. 

En opgave, der burde være forsvarets, men med forsvarsforliget i 2009
mistede forsvaret sin formidlingsforpligtelse.

Målet er at skabe fremtidens formidling af forsvarets historie sammen alle relevante aktører.

Fremfor ApS driver samtidig en række onlinebaseret platforme:
www.udsendtafdanmark.dk og www.forsvarshistorien.dk

Fremfor ApS ejes af privatpersoner og frivillige foreninger indenfor området.

 

FREMFORs formål

 • I samarbejde med relevante aktører levere en lettilgængelig, nærværende og levende formidling, så den almene dansker kan relatere sig til forsvarets historiske betydning for Danmark før, nu og i fremtiden.
 • Understøtte den demokratiske diskussion om Danmark som et trygt og sikkert samfund.
 • Øge forståelsen for forsvarets rolle i samfundet og dets historiske betydning for Danmark.
 • Skabe grundlag for, at danskerne på et oplyst grundlag kan afgøre om denne ønsker at støtte forsvaret og dets personel.
 • Tjene som pilotprojekt for andre faglige områder indenfor museumsverdenen.

HISTORIEN BAG

Fremfor startede som et frivilligt projekt med det klare mål for øje at øge formidlingen af forsvarets historie, herunder stifte en økonomisk bæredygtig driftsorganisation, som kunne sikre en løbende støtte til de mange frivillige foreninger, formidlingsinstitutioner og andre relevante aktører indenfor veteran- og forsvarsområdet.

Bag etableringen af projektet stod:

 • Jens Christian Lorenzen, Formand for Styregruppen. Tidl. Direktør for Otto Mønsted A/S og præsident for kredsen Mars & Merkur
 • Stefan K. Sløk-Madsen, Uddannelsesleder, Ph.D., CEPOS
 • Flemming Breinholt, Seniorrådgiver, investor og fhv. dir. Karnov
 • Tim Sloth Jørgensen, Admiral (Rtd). Formand for Fonden Peder Skram. Medlem af initiativgruppen ”Nyholm”.
 • Poul Kiærskou, Generalløjtnant (Rtd). Formand for præsidiet i Danske Hærhistoriske Museer (DHM)
 • Niels Hartvig Andersen, Oberst (Rtd). Formand for Danmarks Veteraner, (Veteranstøtten) og Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPVK)
 • Frank E. Andersen, Kommunaldirektør i Slagelse. Tidl. Formand for Folk og Sikkerhed
 • Claus Noel Bretton-Meyer, Bestyrelsesformand, direktør og Major af Reserven
 • David Hansen, Direktør, DHX og Fhv. chef for Spejderne
 • Asger Høeg, Tidl. Direktør for og grundlægger af Experimentarium
 • Torben Ørting Jørgensen, Kontreadmiral, Formand Folk & Sikkerhed
Forsvaret soldater på patrulje

Fra projekt til virksomhed

Den 1. august 2023 blev det besluttet at overgå fra projekt til virksomhed. Fremfor ejes i dag af en række frivillige foreninger og private aktører. 

Da det er en generalforsamling, der beslutter bestyrelsens sammensætning, er der indtil videre en konstitueret bestyrelse. Generalforsamling og valg vil finde sted primo 2024. 

Indtil da består bestyrelsen af:

 • Jens Christian Lorenzen, Formand for Styregruppen. Tidl. Direktør for Otto Mønsted A/S og præsident for kredsen Mars & Merkur
 • Flemming Breinholt, seniorrådgiver og fhv. dir. Karnov
 • Ann-Christina H. Salquist, direktør, Fremfor ApS

STØT FremfoR
BLIV ABONNENT PÅ FORSVARSHISTORIEN

Forsvarshistorien er din digitale indgang og adgang til forsvarets historie siden 1864. Den er drevet af Fremfor, men eksisterer kun fordi, der bag siden og de mange artikler og indlæg, ligger timer af frivilligt arbejde. 

 

Der vil altid være fri adgang til alle artikler og indlæg, men som abonnent vil du få særlig adgang til events, foredrag, artikler før alle andre, podcasts m.m. 

Du vælger dit eget abonnement – og det kan opsiges med løbende måned + 1. 

Læs mere på www.forsvarshistorien.dk 

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster