Bag om

FREMFOR - en fælles formidlingsplatform

FREMFOR bygger på et behov for en større indsigt i og dermed større forståelse for forsvarets opgaver såvel i fortiden, nutiden og fremtiden.

Målet er at gøre forsvarets historie til en integreret del af den samlede danske kulturarv – på en let tilgængelig måde – og derigennem bidrage til en større forståelse for forsvarets rolle i Danmark og herigennem understøtte en øget forsvarsvilje og anerkendelse af det uniformerede personel i Danmark.

 

FREMFOR ønsker at skabe en fælles platform, hvor den i samarbejde med eksisterende aktører og initiativer samler og understøtter en sammenhængende og levende formidling af Danmarks forsvarshistorie.

FREMFORs formål

  • I samarbejde med relevante aktører levere en lettilgængelig, nærværende og levende formidling, så den almene dansker kan relatere sig til forsvarets historiske betydning for Danmark før, nu og i fremtiden.
  • Understøtte den demokratiske diskussion om Danmark som et trygt og sikkert samfund.
  • Øge forståelsen for forsvarets rolle i samfundet og dets historiske betydning for Danmark.
  • Skabe grundlag for, at danskerne på et oplyst grundlag kan afgøre om denne ønsker at støtte forsvaret og dets personel.
  • Tjene som pilotprojekt for andre faglige områder indenfor museumsverdenen.

Medlemmer af styregruppen

Jens Christian Lorenzen, Formand for Styregruppen. Tidl. Direktør for Otto Mønsted A/S og præsident for kredsen Mars & Merkur

Stefan K. Sløk-Madsen, Uddannelsesleder, Ph.D., CEPOS

Flemming Breinholt, Seniorrådgiver, investor og fhv. dir. Karnov

Tim Sloth Jørgensen, Admiral (Rtd). Formand for Fonden Peder Skram. Medlem af initiativgruppen ”Nyholm”.

Poul Kiærskou, Generalløjtnant (Rtd). Formand for præsidiet i Danske Hærhistoriske Museer (DHM)

Niels Hartvig Andersen, Oberst (Rtd). Formand for Danmarks Veteraner, (Veteranstøtten) og Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPVK)

Frank E. Andersen, Kommunaldirektør i Slagelse. Tidl. Formand for Folk og Sikkerhed

Claus Noel Bretton-Meyer, Bestyrelsesformand, direktør og Major af Reserven

David Hansen, Direktør, DHX og Fhv. chef for Spejderne

Asger Høeg, Tidl. Direktør for og grundlægger af Experimentarium

Torben Ørting Jørgensen, Kontreadmiral, Formand Folk & Sikkerhed

 

Forsvaret soldater på patrulje

STØT PROJEKTET

Projektet er drevet primært ved hjælp af frivillige kræfter samt en timelønnet projektchef. I den indledende fase har projektet gennemført en undersøgelse af den eksisterende formidling i Danmark samt i Norge og Sverige. Næste fase har til formål at udvikle og udbygge en digital formidlingsplatform, hvor FREMFOR i samarbejde med de eksisterende formidlingsaktører vil løfte dankernes viden om forsvarets historie.

  • Mobilepay: 111183 (FREMFOR)
  • Bankoverførsel: Reg. nr: 9570  Konto nr. 1253 2008

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster