Nytårshilsen til støtter og donorer

Her følger en kort orientering om projekt FREMFOR, som fonden tidligere har støttet. En støtte, som har bidraget til, at FREMFOR er der, hvor vi er i dag. FREMFORs mål har siden starten været at blive en selvstændig og økonomisk bæredygtig organisation med fokus på formidling af forsvarets historie.

Indtil årsskiftet har Foreningen Folk & Sikkerhed været den administrative ramme for projektet. Ved årsskiftet står FREMFOR på egne ben og har allerede etableret en række gode samarbejder med de frivillige organisationer, herunder Folk & Sikkerhed, Danmarks Veteraner, Skibene på Holmen, Livgardens Historiske Samling og flere andre forsvarshistoriske aktører.

Samarbejder, som vi ønsker at styrke i løbet af de kommende år.

I løbet af 2023 tog vi hul på udrulningen af www.forsvarshistorien.dk – en fælles digital platform for alle forsvarshistoriske formidlingsaktører med noget på hjertet. En platform, der på sigt også bliver den primære indgang for alle med en forsvarshistorisk interesse. Og i takt med, at vi får udviklet undervisningsmaterialer og undervisningsforløb, bliver forsvarshistorien.dk også der, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner får adgang til viden om forsvaret og dets betydning for Danmark gennem tiden.

Visionen med Fremfor er at blive fremtidens forsvarshistoriske mediehus, der samarbejder, løfter og understøtter de mange frivillige aktører på området. Dette i takt med at vi sideløbende indsamler og digitaliserer forsvarets historie.

For at sikre, at det materiale, vi får indleveret, bliver sikret for eftertiden uanset FREMFORs fremtid, har vi indgået et samarbejde med Rigsarkivet, som modtager en kopi af alt, hvad vi både producerer og får indleveret.

I det forgangne år har vi oplevet betydelige fremskridt og positive udviklinger. Vi har styrket vores formidling og for hver dag, der går øges antallet af besøgende på platformen.

Lige før nytår rundede vi mere end 100.000 unikke besøgende på siden og 1 million sidevisninger.

I øjeblikket kigger vi på at:

  • Finde støtte til version 2.0 af den digitale platform
  • Finde midler til markedsføring
  • Søge støtte til at belyse temaet ”Fra feltlazaret til felthospital” – et tema, der vil udforske de medicinske udfordringer og fremskridt i militære sammenhænge gennem tiden og samtidig vise, hvordan den har haft indflydelse på det civile samfund. Et tema, som vi kommer til at lave i samarbejde med Militærmedicinsk Samling samt Garderhøjfortet
  • Søge støtte til at udvikle et undervisningsforløb om Den Kolde Krig, som vil lede eleverne ud på besøg hos de forsvarshistoriske køretøjsenheder og andre relevante aktører, Et forløb, der også peger frem til i dag og den nye verdensorden, som vi lever i.
  • Finde midler til at færdiggøre og udgive “Forsvarets historie gennem 1000 år” (en overskuelig opslagsbog over forsvarets samlede historie) Det vil ske i samarbejde med historikeren Hans Christian Bjerg
  • Finde midler til at fortsætte podcastserien “Veteranhistorier”, som har kørt i tre år og sætter fokus på de veteranerne, hvis liv har været kørt skævt efter udsendelsen, men som i dag har genfundet fodfæstet.

Der er mange interessante emner at løfte i 2024, hvor historien kan være med til at belyse fremtiden. Bl.a. skal der i år udarbejdes en ny veteranpolitik, og der skal træffes beslutning om det kommende forsvarsforlig. Og her ved vi, at viden om historien kan spille en rolle.

Udover den løbende historieindsamling og udgivelse, har vi i 2024 have særlig fokus på:

  • NATO’s 75-års jubilæum, en milepæl der understreger vigtigheden af internationalt samarbejde og fælles sikkerhed.
  • 60-årsdagen for den danske indsats på Cypern, herunder 50-året for den tyrkiske invasion, et vigtigt kapitel i Danmarks internationale engagement, som giver mulighed for at reflektere over og lære af fortidens fredsskabende missioner.
  • 30-årsdagen for Operation Bøllebank, et betydningsfuldt øjeblik i moderne dansk militærhistorie.
  • 20 året for udvidelsen af EU og NATO med særlig fokus på de østeuropæiske lande, herunder Danmarks aktive deltagelse i denne proces.

Endnu engang tak for støtten og din tid.

Med venlige hilsner
Ann-Christina Salquist

Del:

Andre indlæg

Kontakt os

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster