Fremfor er et traditionelt kommunikations- og mediehus med særlig fokus på det forsvarshistoriske område. 

Fremfor samarbejder med en lang række veteran- og forsvarsaktører om at skabe og udvikle koncepter. Vi producerer fysiske såvel som digitale materialer til formidling og leverer foredrag, udstillinger, konsulentarbejde, udgiver bøger, laver undervisningsmaterialer m.m. – alt sammen i tæt samarbejde med relevante aktører. 

Udover at være forsvarshistorisk formidlings- og mediehus yder Fremfor drifts- og sekretariatsstøtte til organisationer inden for forsvars- og veteranområdet.

Med forsvarsforliget i 2009 mistede Forsvaret sin formidlingsforpligtelse. Og formidlingen om forsvarets historie blev overlagt til andre, primært frivillige og primært pensionerede forsvarsfolk med hjertet på rette sted. 

Forsvarets historie er vigtig, ikke kun for de, som er ansat i forsvaret, men også den brede danske befolkning. Forsvaret og civilsamfundet er indbyrdes forbundet, men forståelsen for forsvarets opgave og virke gennem tiden er desværre næsten ikke eksisterende. 

Det ønsker Fremfor at gøre op med. Det sker ved at skabe en sammenhængende og levende beskrivelse af Danmarks forsvarshistorie i tæt samarbejde med alle relevantet aktører, da vi mener, det er vigtigt, at historien om forsvaret, dets opgaver og dets betydning for Danmark som samfund fortælles på en sammenhængende, aktuel og levende måde.

Fremfor er derfor starten på målet om at skabe et fremtidigt forsvarshistorisk formidlingscenter, hvor vi tæt samarbejde med eksisterende initiativer, indsamler, digitaliserer og udvikler nye måder at arbejde med oplevelser og formidling på.

Fremfor bygger på et behov for en større indsigt i og dermed større forståelse for forsvarets opgaver såvel i fortiden, nutiden og fremtiden.

Målet er at gøre forsvarets historie til en integreret del af den samlede danske kulturarv – på en let tilgængelig måde – og derigennem bidrage til en større forståelse for forsvarets rolle i Danmark og herigennem understøtte en øget forsvarsvilje og anerkendelse af det uniformerede personel i Danmark. 

Derfor har vi blandt andet en samarbejdsaftale med Rigsarkivet, så alle historier, videoer og billeder m.m. er sikret uanset Fremfors fremtid. 

FØLG ARBEJDET
Tilmeld dig FREMFORS nyhedsbrev

SPONSORER, KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster