Skandinaviens Analyse

Skandinaviens Analyse

En analyse og sammenligning af den eksisterende formidling af forsvarets historie i Norge, Sverige og Danmark.

 

Vedlagte er en sammenligning af de tre skandinaviske landes formidling af deres
forsvars historie. Analysen er baseret på tal og viden, som det har været mulig at tilegne
sig fra ´skrivebordet.

 

Som det fremgår af landeanalysen ligger Danmark langt tilbage i forhold til Sverige og Norge. Det gælder især på de meget mindre økonomiske midler, der bruges på den samlede formidling af forsvarets historie samt det manglende engagement (og interesse) fra forsvarets og politisk side. 

 

I dag findes der således ingen samlet og gennemarbejdet politik og formidlingsstrategi for Danmarks militære historie og kulturarv. 

 

Det har medført, at en stor del drives af frivillige under trange ressourcemæssige vilkår, som resultat af den lave prioritering af området. 

 

Det understreges yderligere af, at Krigsmuseet er underlagt og integreret i Nationalmuseet, mens området i Sverige og Norge er organiseret i selvstændige statslige virksomheder (som Krigsmuseet var indtil for nogle år siden).

 

Find den samlede rapport

Du finder den samlede rapport ved at trykke på linket

Del:

Andre indlæg

Kontakt os

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster