Eksisterende forsvarshistorisk formidling

Rapporten giver et indblik i og et overblik over den forsvarshistoriske formidling, der finder sted i Danmark anno 2021.

 

Nærværende rapport er en af flere undersøgelser, som er lavet i forbindelse med kortlægningen af den eksisterende formidling af det forsvarshistoriske område i Danmark.

 

FREMFOR er et privat initiativ taget af en gruppe privatpersoner med en relation til Forsvaret. Du kan læse mere om projektet på www.fremfor.dk

 

Første fase af projektet består af en forundersøgelse, der i første omgang har til opgave at kortlægge den eksisterende formidling af Forsvarets historie, herunder undersøge hvordan den historiske formidling fordeler sig på såvel historiske tidsperioder, værn, materiel m.m.

 

Næste skridt efter denne kortlægning bliver at se nærmere på, hvilke tiltag der eventuelt kan tages i forhold til at understøtte og optimere den allerede eksisterende formidling.

 

Målet er at formidlingen om og forståelsen af Forsvarets historie, som en del af dansk kulturarv, kommer bredt ud.

 

Projektet søger at samarbejde bredt med de allerede eksisterende aktører, såvel private, offentlige og frivillige organisationer.

 

Bl.a. organisationen Danske Hærhistoriske Museer (DHM),somer en interesseorganisation bestående af foreninger, myndigheder, institutioner og virksomheder, der arbejder for at fremme bevarelse af den danske hærs historie. DHM har i forbindelse med nærværende kortlægning været til stor hjælp.

 

Hent den fulde rapport

Hent den fulde rapport ved at trykke på linket.

Del:

Andre indlæg

Kontakt os

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster