Hovedkonklusioner

Hovedkonklusioner

Vi har samlet de vigtigste resultater fra Skandinaviens Analyse og Kortlægningen af den eksisterende formidlingsindsats i hovedkonklusionerne.

 

Her kommer projektet samtidig med et par overordnede forslag til den videre færd.

 

Det har vist sig relevant at gennemføre kortlægningsprojektet for at få et samlet og aktuelt billede af formidlingen af Danmarks forsvarshistoriske kulturarv. Indenfor forsvarsområdet har der i årevis ikke været en samlet strategi (eller en ansvarlig organisation) for formidlingen af denne.

 

Når man sammenligner de tre skandinaviske lande (jf. rapporten: Skandinaviensanalyse) er der store forskelle i organiseringen, ligesom det statslige bidrag i Danmark ligger væsentligt lavere.

 

De seneste 15 år har den forsvarshistoriske formidling, med undtagelse af Krigsmuseet, været varetaget af frivillige aktører. I dag sker det primært gennem aktører, der er opstået ved ”knopskydning” og prisværdigt drevet af frivillige.

 

Projektet har afdækket, at der findes mere end 100 aktører i form af museer, samlinger, institutioner o. lign., der er nærmere kortlagt og analyseret i en rapport.

 

Hent den fulde rapport

Du henter rapporten ved at klikke på billedet eller linket

 

Del:

Andre indlæg

Kontakt os

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster