FREMFOR – en fælles formidlingsplatform

FREMFOR bygger på et behov for en større indsigt i og dermed større forståelse for forsvarets opgaver såvel i fortiden, nutiden og fremtiden.

Målet er at gøre forsvarets historie til en integreret del af den samlede danske kulturarv – på en let tilgængelig måde – og derigennem bidrage til en større forståelse for forsvarets rolle i Danmark og herigennem understøtte en øget forsvarsvilje og anerkendelse af det uniformerede personel i Danmark.

FREMFOR ønsker at skabe en fælles platform, hvor den i samarbejde med eksisterende aktører og initiativer samler og understøtter en sammenhængende og levende formidling af Danmarks forsvarshistorie.

STØT
PROJEKT FREMFOR

MOBILEPAY
111183

MODTAG NYT FRA FREMFOR

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster